Tương Ớt/ Chí Chương Đại Long

60.000 

60k/ chai 500ml

Chí chương Bắc chuẩn v cay truyền thống, xe xe lưỡi, món gia vị đặc trưng của Hải Phòng.

còn 9 hàng

Facebook Chat