Nem và chả hải sản

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Nem và chả hải sản

Bề Bề Trứng Bóc Nõn

225.000 

Nem và chả hải sản

Chả Bề Bề Nguyên Con

200.000 

Nem và chả hải sản

Chả cá thu thì là

190.000 

Nem và chả hải sản

Chả Mực Giã Tay

260.000 

Nem và chả hải sản

Chả mực ốc

210.000 

Nem và chả hải sản

Nem cua bể dài

220.000 

Nem và chả hải sản

Nem cua bể vuông

260.000 

Nem và chả hải sản

Nem Tôm Bề Bề

200.000 

Nem và chả hải sản

Tôm Lớt Bóc Nõn

220.000 
Facebook Chat